Voordelen Taxatie

 • Een taxatierapport is bindend, hierdoor kan er geen discussie ontstaan over de waarde.

 • Een taxatierapport draagt bij aan een snelle afwikkeling bij schade.

 • Ons taxatierapport bevat altijd foto’s van de voorwerpen, hierdoor kunnen ze sneller worden herkend en geïdentificeerd bij diefstal, of mocht er brand bij u thuis zijn uitgebroken.


Waarom taxeer je sieraden en horloges?

Er zijn verschillende redenen om een taxatierapport op te laten stellen:

 • Taxatierapport voor de verzekering:
  Indien er bij u wordt ingebroken of mocht u uw sieraden verliezen dan kunt u met dit rapport naar uw verzekeringsmaatschappij. Het is wel van belang om te weten dat uw inboedelverzekering uw sieraden maar tot een bepaalde waarde dekt (meestal is dit €2.500,-). Maar dit staat ook in uw polisvoorwaarden.
  Indien de waarde van uw sieraden hoger is dan dit bedrag kunt u een aparte kostbaarhedenverzekering afsluiten.
  De aangegeven waarde in dit taxatierapport is de vervangingswaarde. Ter voldoening aan artikel 7:960 BW.
  In verband met inflatie is het aan te raden elke 3 jaar uw taxatierapport te laten aanpassen.

 • Taxatierapport voor successie of onderlinge verdeling:
  Een sterfgeval in de familie is vaak al ingrijpend genoeg. Door een taxatierapport te laten maken van de te verdelen artikelen voorkomt u onenigheid en is alles naar waarde eerlijk te verdelen.
  De aangegeven waarde in dit taxatierapport is de dagwaarde.

 • Taxatierapport bij echtscheiding:
  Bij een scheiding hebben beide partijen recht op de helft van de gemeenschappelijke boedel, voor het bepalen van de gemeenschappelijke kostbaarheden wordt hier de opbrengstwaarde gehanteerd.

 • Taxatierapport voor verkoop

 • Taxatierapport bij schenkingen


Het doel moet worden opgenomen in het taxatierapport, elk doel stelt namelijk andere eisen aan de opbouw hiervan.Welke taxatie waardes worden gehanteerd

Het doel van het taxatierapport bepaalt welke waarde wordt gebruikt:

Vervangingswaarde:
Dit is de meest gebruikte vorm van waardebepaling. Dit is het bedrag dat nodig is om een gelijkwaardig sieraad terug te kunnen kopen. Er wordt gekeken naar het soort sieraad, kwaliteit, de staat en ouderdom.

Nieuwwaarde:
Dit is het bedrag dat nodig is om een nieuw sieraad aan te kunnen schaffen van dezelfde soort en kwaliteit.

Dagwaarde:
Deze waarde wordt bepaald door de waardevermindering (is ontstaan door slijtage en veroudering) af te trekken van de nieuwwaarde.

Opbrengstwaarde:
Wat levert het sieraad op bij verkoop.

Aankoopwaarde:
Wat was het waard bij de aankoop van het sieraad.

Actuele waarde:
Wat is het sieraad op dit moment waard.

Veilingwaarde:
De geschatte opbrengst bij een erkend veilinghuis.

Executiewaarde:
De te verwachte opbrengst bij onmiddellijke verkoop aan een handelaar.Werkwijze taxatierapport

 1. Het vaststellen voor welk doel u wilt taxeren.

 2. Het maken van foto’s van de artikelen vooraf, deze stuur ik u ook meteen toe waar u bij bent.

 3. Het doornemen van de artikelen, zitten er onedele of minder dure sieraden of horloges bij die niet op het rapport hoeven komen te staan (dit zorgt voor onnodige kosten).

 4. Zit er een sieraad of horloge bij dat stuk is en u wilt dit artikel hebben opgenomen in het rapport dan moet dit eerst gerepareerd worden.

 5. Hebben de te taxeren artikelen beschadigingen, slijtage etc. dan wordt dit bij aanname genoteerd.

 6. We nemen de kosten van de taxatie en het taxatierapport door.

 7. We maken een afspraak wanneer de artikelen kunnen worden opgehaald, we streven ernaar dit zo snel mogelijk te doen.

 8. We maken een afspraak wanneer het rapport klaar is en dit kan komen worden opgehaald of naar u gebracht/opgestuurd wordt.